SZAKTERÜLETEINK

 

Gazdasági jog
 • Társasági jog
 • Vállalat-felvásárlás (M&A)
 • Nemzetközi kereskedelmi jog
 • Felszámolás, csőd, végelszámolás

 • Polgári jog
 • Polgári jogi szerződések készítése
 • Peres és peren kívüli képviselet

 • Ingatlanjog
 • Ingatlanok adásvétele, bérlete
 • Építési jog • Munkajog
 • Munkaszerződések
 • Munkaügyi jogvitákban peres és peren kívüli képviselet

 • Közigazgatási jog
 • Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálat
 • Közigazgatási ügyekben tanácsadás

 • Szellemi alkotások joga
 • Védjegyjog
 • Szabadalom és licenc

 • Versenyjog
 • Tisztességtelen piaci magatartás
 • Kartelljog
 • angolnémet